Предварительная запись обязательна:
+38 (0566) 687-307
+38 (099) 900-06-40

Услуги

Панорамный снимок

Панорамный снимок

Стоимость 300 грн

Стандартный панорамный снимок зубов наиболее часто назначается врачами-стоматологами. На одном снимке видны все зубы и кости лицевого скелета. Однако самый существенный недостаток этого исследования - искажение реальных размеров (до 70% при не правильной установке пациента) и наложение друг на друга всех костных структур от затылочной кости до носовых косточек. Исследование не показывает воспалительные процессы внутри кости на ранней стадии (что составляет до 80% стоматологической патологии)!

КТ верхней или нижней челюстей

КТ верхней или нижней челюсти

Стоимость 550 грн

Диагностика одной челюсти. Обычно назначается только из экономических соображений (недообследованный пациент-невылеченный пациент).

КТ верхней и нижней челюстей

КТ верхней и нижней челюстей

Стоимость 700 грн

Полная диагностика двух челюстей, а так же область исследования захватывает 2/3 верхнечелюстных синусов. Это позволяет установить диагноз почти в 100% случаев патологии костной ткани.

Снимок ВНЧС рот открыт/закрыт

Снимок ВНЧС рот открыт/закрыт

Стоимость 300 грн

Исследование височно-нижнечелюстного сустава позволяет оценить патологические изменения в динамике (при открывании и закрывании рта).

КТ сустава

КТ сустава

Стоимость 700 грн

Трёхмерное исследование височно-нижнечелюстного сустава.

Томограмма ЛОР области

Томограмма ЛОР области/
   Описание томограммы

Стоимость 550 грн/ 600 грн

Трёхмерное исследование околоносовых пазух (верхнечелюстных, фронтальной, клиновидной, решётчатого лабиринта), полости носа, пирамиды височной кости (внутреннее ухо).

Анализ КТ/Описание КТ

Анализ КТ/Описание КТ 
челюстей

Стоимость от 120 грн

Срок исполнения 24 часа. Анализ томограммы отправляется на электронную почту врача или пациента (по необходимости). Описание выдаётся в кабинете на следующий день после обследования.

Кт додаткових пазух носа

На обстеженні придаткових пазух носа, проведеному за допомогою конусно-променевої компютерної томографії, спостерігається:

КТ

Порожнина носа:

Носова перетинка. Значне, С-подібне викривлення передньої частини середнього відділу носової перетинки вправо, без формування кісткового гребеня.

Носові раковини. Спостерігається зміщення до бічної стінки носової порожнини правої середньої носової раковини (через деформацію перетинки), а також зміщення лівої середньої раковини до носової перетинки з контактом слизових оболонок. Товщина слизової оболонки в нижніх раковинах до 4 мм.

Носові ходи. Звуження правих відділів до 2,5 мм через деформацію перетинки. В ділянці лівого верхнього носового ходу (в проекції дистального відділі лівої середньої носової раковини), спостерігається наявність мягкотканинного утвору, який поширюється з основної пазухи (товщина 7 мм, висота 19 мм, довжина 34,5 мм), однорідної структури (поліп?). Також в задніх (дорсальних) відділах лівого відділу носової порожнини (ділянка виходу з нової порожнини) також наявний мягкотканинний утвір (поліп?), який поширюється з основної пазухи (товщина 7 мм, довжина 23 мм, висота 18 мм), однорідної структури, субтотально виповнює даний відділ носової порожнини.

Гачкоподібний відросток. Кріпляться до медіальної стінки очниці.

Пазухи носа:

КТ

Лобні: права пазуха - спостерігається нерівномірне потовщення слизової оболонки та наявність густого слизу однорідної структури (висотою до 4,5мм) в нижніх відділах пазухи, з обтурацією вихідного (дренажного) отвору. Ліва пазуха - нерівномірне потовщення слизової оболонки в нижніх відділах пазухи до 2 мм, без обтурації вихідного (дренажного) отвору.

Гайморові: права пазуха - зниження прозорості пазухи в передньобазальних відділах за рахунок нерівномірного потовщення слизової оболонки та наявності густого слизу (висотою до 18 мм) однорідної структури, вихідний (дренажний) отвір звужений. В дорсальних (задніх) відділах медіальної стінки спостерігається наявність округлого отвору 5х6,5 мм, який сполучає гайморову пазуху з правим середнім носовим ходом і не прикритий слизовою оболонкою. Ліва пазуха — зниження прозорості в базальних відділах пазухи за рахунок нерівномірного потовщення слизової оболонки та наявності густого слизу(?) висотою до 7 мм, вихідний (дренажний) отвір обтурований. В дорсальних (задніх) відділах медіальної стінки спостерігається ділянка відсутності стінки 7х7,5 мм, через який гайморова пазуха сполучається з лівим середнім носовим ходом, дефект не прикритий слизовою оболонкою.

Решітчасті: в усіх комірках з обох сторін, спостерігається наявність потовщення слизової оболонки та густого слизу висотою до 4,5 мм

Клиновидна (основна) пазуха: права частка — потовщення слизової оболонки в базальних відділах та на передній стінці до 4,5 мм, вихідний (дренажний) отвір обтурований. Ліва частка — зниження прозорості в передній 1/2 частки за рахунок наявності мягкотканинного утвору однорідної структури, з напівсферичним дорсальним контуром (розміри утвора в межах частки: висота 26 мм, товщина 18 мм, довжина 25 мм), який через передню стінку (ймовірна деструкція частини стінки) поширюється в ділянку лівого верхнього носового ходу та дорсального відділу лівої частини носової порожнини.

Висновок: КТ-ознаки ймовірної поліпозної ринополісинусопатії. Поліпи(?) лівої частки основної пазухи з поширенням на лівий верхній носовий хід та дорсальний відділ лівої частини носової порожнини. Значне, С-подібне викривлення носової перетинки вправо.

Конусно-лучевая компьютерная томография

Верхняя и нижняя челюсть, левая ветвь н. челюсти

Зубы 13,11,21,22,23 отсутствует наружная кортикальная пластина, пародонтальные карманы заходящие за апексы, пародонтальное пространство увеличено от 1 до 2,5 мм. Зуб 12 соединён с альвеолярной костью по типу анкилоза в верхней трети, в области средней трети зуба кость отсутствует.

В области альвеолярного отростка верхней челюсти справа визуализируется фрактура альвеолярного отростка в корональной плоскости от 11 до 13 зуба с нарушением кортикальной пластины нижнего носового хода. В области альвеолярного отростка верхней челюсти слева визуализируется фрактура альвеолярного отростка в корональной плоскости от резцового канала до 23 зуба , перелом внутренней кортикальной пластины 23 зуба.

КТ

Зуб 16:коронковая часть отсутствует, обломок щёчного корня связан с периапикальной гранулёмой до 6мм в диаметре сообщающейся с правым синусом.

Зуб 17,18 воспалительная деструкция альвеолярного отростка выше уровня фуркации.

Зубы 25,26,27,28 отсутствуют. В области 27 зуба участок радиолюценции похожий на свищевой ход. Со стороны синуса слева отмечается утолщение слизистой до 4 мм.

КТ

Нижняя челюсть: зубы 31,32,33,35,45 нет соединения с костной тканью, периодонтальное пространство разрушено воспалительным процессом. Зуб 32 –поперечная фрактура корня на 3 мм от апекса. Зубы 34,41,42,43 деструкция альвеолярной кости на 2/3 корней. Зуб 36 отсутствует. Зубы 37,38 деструкция длинны корня альвеолярной кости на всю длину корня. Зуб 46 отсутствует. Зубы 47,48 деструкция альвеолярной кости на3/4.

КТ

Тело и левая ветвь нижней челюсти в пределах исследуемой области без особенностей.

Диагноз: хронический генерализованный пародонтит , тяжёлая степень. Перелом альвеолярного отростка верхней челюсти. Периапикальный абсцесс верхней челюсти в области зуба 1.4.